Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje jednostki

Krapkowicki Dom Kultury realizuje zadnia w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Jego celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu kulturalnym, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji.

Do podstawowych zadań należą:

Zadania te realizuje poprzez:

Realizuje również zadania dodatkowe poprzez:

 

 

 

 

Wersja XML